Årsmøte 2023 – Innkalling og sakspapirer

Til alle medlemmer i Stjørdal Paraidrettslag

Her er innkalling og sakspapirer til årsmøtet 2023.

Dato for møtet er 09.mars kl. 18.00 på Stokkan Ungdomsskole.

 

Trykk på linkene med rød skrift for å se dokumentene:

Innkalling

Saksliste

Vedlegg 1 – Forretningsorden

Vedlegg 2 – Årsberetning 2022

Vedlegg 3 – Årsregnskap 2022 med noter

Vedlegg 4 – Kontrollutvalgets årsberetning

Vedlegg 5 – Innsendte saker og forslag

Vedlegg 6 – Styrets forslag til medlemskontingent og treningsavgift

Vedlegg 7 – Styrets forslag til budsjett for 2023

Vedlegg 8 – Organisasjonsplan 2023

Vedlegg 9 – Valgkomiteens forslag til styre og kontrollutvalg

Vedlegg 10 – Styrets forslag til valgkomite

 

Vel møtt!

 

Mvh

Styret

Lik og del!

Del på Facebook
Del på Twitter