Ny hjemmeside!

  Velkommen til vår nye hjemmeside! Vi ønsker å bruke den til å formidle informasjon, vise bilder og hva vi driver med, og bruke kalenderen

Read More »

Korona

På grunn av Korona og smittevern er idretten for utøvere over 19 år stengt. Styret ønsker ikke å ta noen sjanser og vi vil følge

Read More »

Årsmøte gjennomført

Årsmøte for 2020 er gjennomført og sakene som ble presentert i sakslisten fra styret ble alle godkjent. Nytt styre ble også valgt, og består av

Read More »