Spørsmål angående medlemskontingent for 2020 og 2021

Til alle medlemmer i Stjørdal Paraidrettslag.

Styret har mottatt spørsmål omkring medlemskontingent for 2021 og hvorfor den er på kr 1000,- når det er lite aktivitet. Det er for mange medlemmer mye penger å betale for svært lite aktivitet. Vi ønsker derfor å komme med en uttalelse på dette og noen presiseringer.

Medlemskontingent avgjøres på årsmøte. Det er ikke noe styret fastsetter, men foreslår slik at årsmøte kan ta en avgjørelse på dette. 2020 ble et spesielt år for oss alle. Vi var ikke forberedt på det som skjedde, og vi hadde ingen anelse på hva som kom til å skje i 2021. Styret måtte likevel følge de lover og regler som gjelder for idrettslag underlagt Norges Idrettsforbund. Vi ser i ettertid at vi kunne foreslått en lavere sum for medlemskontingenten i 2021 og erkjenner at dette kunne vi gjort en bedre jobb med.

Styret har derfor laget et nytt forslag til en ordning for medlemskontingent som skal gjøre det enklere å differensiere på mengden aktivitet. Dette forslaget vil bli foreslått på årsmøtet som avholdes 27.mai 2021. I korte trekk vil forslaget inneholde en betydelig lavere sum i medlemskontingent og innføring av treningsavgift. Detaljer blir presentert i sakspapirene for årsmøtet som kommer snart.

Nå er det slik at medlemskontingenten for 2021 er slik den er. Det er mulig å ta kontakt med oss for å endre medlemskap fra Aktivt medlem til Passivt medlem for å betale mindre. Det gjøres ved å sende en mail til kontakt@stjordalparail.no

Styret vil presisere at vi jobber kontinuerlig med å se på mulighetene for å starte opp med trening og aktivitet igjen. Styret jobber også iherdig med å se på mulighetene for å arrangere turer og aktiviteter for våre medlemmer uten at det vil bli noen egenandel. Medlemskontingenten for 2020 og 2021 vil gå til dette, i tillegg til andre tilskudd laget har mottatt og egne oppsparte midler. Så fort vi vet om det er mulig å gjennomføre slike turer og arrangementer vil vi publisere dette og åpne opp for påmelding. Smittevern og retningslinjer lokalt og nasjonalt vil påvirke dette i stor grad. Det er dessverre ikke noe vi har kontroll over.

Styret håper dette ga klarhet i hvordan vi tenker omkring medlemskontingent fremover og vi prøver hele tiden å gjøre det som er best for våre medlemmer. Nå håper vi inderlig at det blir mulig å komme i gang med ordinær trening og aktivitet igjen så fort som mulig. Nå har vi ventet lenge nok.

Med vennlig hilsen

Styret i Stjørdal Paraidrettslag

Lik og del!

Del på Facebook
Del på Twitter